Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA KOOPERACJI W LIPSKU

Zapraszamy Członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacji, która będzie miała miejsce 6.11.2020 r. w Lipsku, podczas Europejskich Targów konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli.
Polscy uczestnicy (po uprzedniej rejestracji – informacja w załączniku) otrzymają bezpłatne wsparcie tłumacza jak i bezpłatny bilet na targi.

Giełda stanowi dobra okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami w Niemczech
i Europie.

W załączniku znajdą Państwo szczegółowe informacje zarówno o Giełdzie, jak i o sposobie rejestracji.