Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mgr inż. arch. Jacek Miller

Wykład 6. Procedury naprawcze w procesach inwestycyjnych. (Forum Inżynierskie DOIIB odbyło się w dniu11.09.2012r.)