Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wstęp Procedury naprawcze w procesach inwestycyjnych. (Forum Inżynierskie DOIIB odbyło się w dniu11.09.2012r.)