Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | dr hab. inż. Eugeniusz Hotała

Wstęp do seminarium (seminarium "Inżynier budownictwa w procesie inwestycyjnym" odbyło się w dniu 30.03.2012r.)