Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Gilbert Okulicz-Kozaryna Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB

Sesja 1.2 – Skuteczność organów izb inżynierów budownictwa i nadzoru budowlanego w dbałości o właściwe wykonywanie zawodu przez inżynierów budownictwa (FORUM INŻYNIERSKIE DOIIB LASOCIN 10.09.2013)