Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Rober Walkowiak (Chryso Polska)

Nowoczesne domieszki chemiczne. Pokonywanie barier w aspekcie produkcji prefabrykatów betonowych cz.4 (nagranie z dnia 28.02.2013)

Film można oglądać tylko serwisie You Tube