Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mgr inż. Piotr Zwoździak

Inżynier budownictwa jako menedżer projektu w procesie inwestycyjnym (seminarium "Inżynier budownictwa w procesie inwestycyjnym" dnia 30.03.2012r)

Film można oglądać tylko serwisie You Tube.