Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dyskusja 2. Aktualny stan prac nad projektem Kodeksu Budowlanego. (Forum Inżynierskie DOIIB odbyło się w dniu11.09.2012r.)