Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Józef Kostrzewski (Dyrektor Biura SPB)

Prefabrykacja betonowa i autoklawizowany beton komórkowy w Polsce cz.1 (nagranie z dnia 28.02.2013)

Film można oglądać tylko serwisie You Tube.