Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KRAJOWY KONKURS DLA MŁODYCH PROFESJONALISTÓW

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) ogłosiło IV edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2019. Konkurs ma na celu wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami branży doradców i rzeczoznawców, a także promować zawód Inżyniera Konsultanta jako bardzo różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywne zawodowo osoby, które w 2019 roku nie mają ukończonego 40 roku życia, przy czym aby wziąć udział w Konkursie nie trzeba być członkiem SIDiR. Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową w skład której wchodzą wybitni polscy inżynierowie, inżynierowie konsultanci i naukowcy.

 

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody: 1 500 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 1 000 zł za zajęcie drugiego miejsca, 500 zł za zajęcie trzeciego miejsca. Ponadto, zdobywcy wszystkich trzech nagrodzonych miejsc będą mogli opublikować swoje prace w formie artykułu na łamach biuletynu Konsultant oraz będą mieć zapewniony darmowy wstęp na konferencję arbitrażową SIDiR w listopadzie 2019r. Ponadto, wszyst-kie trzy nagrodzone prace będą miały zagwarantowane miejsce wśród pięciu prac, które SIDiR ma prawo zgłosić do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Young Professionals Competition 2020.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31.10.2019 r. na adres Biura SIDiR:  biuro@sidir.pl 

 

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniach 25-26.11.2019 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://sidir.pl/mlodzi-profesjonalisci/konkurs-yp/ 

 

Patronem honorowym jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronem medialnym Portal inżynie-ria.com, patronem naukowym Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.