Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS TOPTEN OKNA 2019

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu TOPTEN Okna 2019. Konkurs skierowany jest do producentów oraz dystrybutorów stolarki okiennej i drzwiowej dostępnej na polskim rynku. Głównym celem Konkursu jest wytypowanie i promocja najlepszych okien i drzwi, poprzez wyłonienie optymalnej energetycznie stolarki otworowej, przy uwzględnieniu aspektów technicznych i ekonomicznych. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do 31.04.2019 r.

 

Dokumentacja zgłoszeniowa oraz informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej cieplej.pl w dziale Współpraca- TOPTEN Okna 2019 pod adresem: www.cieplej.pl/index_wspolpraca.php5?dzial=2&kat=12

oraz na stronie e-stolarka.pl w zakładce KONKURS TOPTEN edycja 2019.

Konkurs TOPTEN Okna 2019 ma pomóc inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym w doborze dostępnej na polskim rynku stolarki budowlanej w pięciu kategoriach:

– okna pionowe:

– okna drewniane,    

– okna aluminiowe,    

– okna PVC,

– okna dachowe,

– drzwi zewnętrzne.

 

Zasadę konkursu stanowi niezależna i bezstronna ocena stolarki, oparta na przeanalizowaniu deklarowanych parametrów technicznych, potwierdzonych przez badania wykonane w renomowanych, kredytowanych jednostkach badawczych. Dla wyróżnionych produktów przy pomocy programu Etykieta Energetyczna Stolarki wyznaczana jest klasa efektywności energetycznej.

 

Nagrodami w konkursie są:

1. wyróżnienie przyznane podczas gali konkursowej TOPTEN 2019,

2. promocja medialna laureatów w czasopismach branżowych oraz na portalach interneto-wych poświęconych stolarce,

3. miejsce reklamowe w katalogu z wyróżnionymi produktami,

4. przyznanie prawa do korzystania ze znaku TOPTEN 2019,

5. przyznanie prawa do korzystania z etykiety energetycznej dla nagrodzonego wyrobu,

6. promocja laureatów konkursu na konferencjach i szkoleniach, w których udział biorą orga-nizatorzy,

7. rekomendowanie wyrobów laureatów w izbach architektów i inżynierów budowlanych.

 

Znak TOPTEN 2019 otrzymują produkty o najlepszej efektywności energetycznej przy uwzględnieniu aspektów technicznych, ekonomicznych oraz innowacyjności rozwiązań. Wyniki umieszczone zostaną m.in. na stronie topten.info.pl, cieplej.pl, e-stolarka.pl oraz na stronach patronów honorowych oraz patronów medialnych konkursu.

 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas gali, 30 maja 2019 o godzinie 16.00 w Warszawie w Hotelu MDM przy Pl. Konstytucji 1.

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Mecenasi konkursu: Winkhaus, Tremco-Illbruck, Saint-Gobain, Swisspacer

Patroni honorowi: Polski Związek Okien i Drzwi, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów, Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska”, Fundacja EkoRozwoju.