Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS PZITB "BUDOWA ROKU 2014"

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ogłaszają Konkurs PZITB „Budowa Roku 2014” edycja XXV. Celem konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Konkurs służy promocji inwestorów i wykonawców. Przedmiotem konkursu są nowe lub odbudowane, rozbudowane, nadbudowane bądź przebudowane obiekty budowlane, albo proces inwestycyjny ze wszystkich rodzajów budownictwa, zakończone nie później niż do końca I kwartału 2015 r. Zgłoszenia do konkursu powinno nastąpić do 31 października 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w tym deklaracja przystąpienia znajdują się pod adresem: http://www.budowaroku.pl/warunki.html

Zachęcamy  Inwestorów i Wykonawców do udziału w Konkursie.

Prosimy również o zgłaszanie projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy mają szczególne zasługi w realizacji tych obiektów, do Konkursu Inżynier Roku organizowanego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, na adres: ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław.

Regulamin Konkursu Inżynier Roku DOIIB znajduje się pod adresem: http://www.dos.piib.org.pl/informacje-ogolne4