Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

Rozpoczęła się 57 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Założeniem Konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najwybitniejszych rozwiązań w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego charakteryzujących się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi. W ramach postępowania konkursowego przyznawane są nagrody w formie statuetek oraz wyróżnienia w formie dyplomów z każdej z nagrodzonych dziedzin. Wnioski należy składać do 30.06.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/nagroda-wybitne-osiagniecia-tworcze-2019