Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO TARGOWISKA W RAWICZU.

Urząd Miejski Gminy Rawicz zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu targowiska przy ulicy Marcinkowskiego w Rawiczu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej:

http://bip.rawicz.pl/artykul/979/9574/dop-361-27-2021-konkurs-na-opracowanie-projektu-koncepcyjnego-zagospodarowania-terenu-targowiska-przy-ul-marcinkowskiego-w-rawiczu