Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS INŻYNIER ROKU DOIIB

KONKURS INŻYNIER ROKU DOIIB

Do 31 maja br. można zgłaszać kandydatów do Konkursu Inżynier Roku DOIIB.

Zapraszamy. Więcej informacji: tutaj