Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS INŻYNIER ROKU DOIIB –  ANKIETA

Szanowni Inżynierowie,

Konkurs Inżynier Roku DOIIB jest organizowany przez Okręgową Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od 12 lat. Celem konkursu jest promocja, wyróżnianie i nagradzanie inżynierów – członków DOIIB, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, przy czym Kapituła konkursu nie ocenia obiektów budowlanych.

Aby lepiej dostosować Regulamin Konkursu do oczekiwań inżynierów, zwracamy się zuprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej, interaktywnej ankiety dotyczącej planowanych zmian w aktualnie obowiązującym Regulaminie Konkursu.

Prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety w terminie do 15 października br.