Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS INŻYNIER ROKU DLA CZŁONKÓW DOIIB

Przypominamy, że termin zgłoszeń kandydatów do konkursu za rok 2013 mija 15 maja 2014 r. Liczymy, że tak jak w ubiegłym roku na konkurs wpłynie wiele zgłoszeń kandydatur inżynierów wypełniających wzorowo funkcje: projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji obiektów budowlanych oddanych do użytku w roku 2013.

 

Regulamin konkursu znajduje się w zakladce “Inżynier Roku”