Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS „INŻYNIER ROKU” DLA CZŁONKÓW DOIIB – TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 30.06.2022 r.

Serdecznie zapraszamy członków DOIIB do udziału w Konkursie „Inżynier Roku” i zgłaszania kandydatur inżynierów wypełniających wzorowo funkcje projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji obiektów budowlanych oddanych do użytku w roku 2021. Termin przyjmowanie zgłoszeń upływa w dniu 30.06.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na naszej stronie internetowej: Konkurs “Inżynier Roku” – https://dos.piib.org.pl/strefa-doiib/konkursy/konkurs-inzynier-roku/