Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS DOIIB "INŻYNIER ROKU 2013" ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 23 września 2014 r., podczas uroczystej Gali Inżynierskiej, Kapituła Konkursu przedstawiła laureatów za rok 2013.

 

W kategorii PROJEKTANT:   
INŻYNIEREM ROKU 2013  został dr inż. Jacek Dudkiewicz 
za projekt Sky Tower obejmujący budynki biurowe, handlowo-usługowe, parkingi wraz z pomieszczeniami infrastruktury technicznej oraz apartamenty mieszkalne, zlokalizowany we Wrocławiu w kwartale ulic: Powstańców Śl., Wielka, Gwiaździsta i Szczęśliwa.
       
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał zespół pod kierunkiem dr inż. Jacka Dudkiewicza w składzie:
        mgr inż. Paweł Dudkiewicz
        inż. Henryk Gajownik
        mgr inż. Piotr Wilczewski 

za projekt Sky Tower obejmujący budynki biurowe, handlowo-usługowe, parkingi wraz z pomieszczeniami infrastruktury technicznej oraz apartamenty mieszkalne, zlokalizowany we Wrocławiu w kwartale ulic: Powstańców Śl., Wielka, Gwiaździsta i Szczęśliwa

 

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY:   
INŻYNIEREM ROKU 2013 został mgr inż. Marcin Majewski
za przebudowę i rozbudowę Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał mgr inż. Krzysztof Pastuszek
za budowę Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby innowacyjnej gospodarki, we Wrocławiu przy Pl. Grunwaldzkim.

 

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
INŻYNIEREM ROKU 2013 został inż. Jacek Ogórek
za nadzór nad budową połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz  z włączeniem do polskiej sieci drogowej Etap I od km 0+000 do km 0+335.
               
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał zespół pod kierunkiem inż. Jacka Ogórka w składzie:

        Eugeniusz Bosiacki
        mgr inż. Wojciech Kamiński BO/0404/02
        mgr inż. Lech Świątkowski  IE/3150/01
za nadzór nad budową połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz  z włączeniem do polskiej sieci drogowej Etap I od km 0+000 do km 0+335.

Przed nami kolejna edycja konkursu. Zapraszamy do zgłaszanie projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego do Konkursu Inżynier Roku 2014 organizowanego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Regulamin Konkursu Inżynier Roku DOIIB znajduje się pod adresem: http://www.dos.piib.org.pl/informacje-ogolne4