Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA „OBIEKTY BUDOWLANE MA TERENACH GÓRNICZYCH, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 26-27.10.2023 R.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa od wielu lat stwierdza malejącą ilość kadr specjalizujących się w projektowaniu obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach górniczych oraz pogórniczych.

Efektem braku znajomości tego zagadnienia są przypadki realizacji projektów z wieloma błędami niedoszacowania lub przeszacowania konstrukcji, co bezpośrednio prowadzi do zagrożenia trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji lub nieekonomicznego projektowania takich obiektów.

Równocześnie zdarzają się przypadki, że mimo prawidłowo wykonanego projektu budowlanego wykonawcy realizujący inwestycje na terenach narażonych na ujemny wpływ deformacji terenu nieświadomie wadliwie realizują takie obiekty.

W związku z tym PZiTB Oddział w Katowicach przy współpracy merytorycznej z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie mając na celu poprawę sytuacji w tym zakresie organizuje w dniach: 26-27 października 2023 roku, w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach V Konferencję Naukowo – Techniczną „OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”, która będzie poświęcona problemom obejmującym praktyczne podejście do zagadnień związanych z istniejącymi i projektowanymi obiektami na terenach górniczych i pogórniczych.

Konferencja będzie miała charakter specjalistycznego szkolenia hybrydowego, przeznaczonego dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców, inspektorów nadzoru budowlanego i kadry naukowo-technicznej. Podczas Konferencji nasi uczestnicy mają również możliwość bezpośredniego spotkania się i dyskusji.

Celem Konferencji jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, praktycznej i gotowej do bezpośredniego zastosowania wiedzy na wybrane tematy. W trakcie Konferencji wygłoszonych zostanie około 30 wykładów przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów z całego kraju. Wykłady konferencyjne zostaną wydane w formie książkowej z nadanym numerem ISBN w ilości szacowanej na około 200 egzemplarzy.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej: https://www.pzitb.katowice.pl/index.php/konferencje2/obiekty-budowlane-na-terenach-gorniczych