Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „LXIV Techniczne Dni Drogowe 2023” (6-7.11.2023, Łódź)

W imieniu organizatorów – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej „LXIV Techniczne Dni Drogowe 2023”.
Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2023 r. w Łodzi, w Hotelu Vienna House Andel’s Łódź, ul Ogrodowa 17 (Manufaktura Łódź).

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej: https://www.sitkrp.org.pl/konferencje-i-wydarzenia/konferencja-naukowo-techniczna-lxiv-techniczne-dni-drogowe?department=Zarz%C4%85d%20Krajowy