Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konferencja naukowo-dydaktyczna: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W BUDOWNICTWIE

W imieniu organizatora zapraszamy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na konferencję naukowo-dydaktyczną: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W BUDOWNICTWIE, która odbędzie się 22 października w Wyższej Szkole Agrobiznesu (od 1 października 2022 r. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych) w Łomży.

GOZ to koncepcja gospodarcza która opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum.

Idea GOZ w budownictwie obejmuje wszystkie etapy cyklu życia obiektu budowlanego, zaczynając od jego planowania, projektowania, poprzez produkcję i eksploatację
i uwzględnia wszystkie zasoby, które sprawiają, że obiekt budowlany jest użyteczny, funkcjonalny i bezpieczny. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i możliwości udziału znajdują się na stronie internetowej: I Konferencja naukowo-dydaktyczna „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie” 22.10.2022 – PSRiBS