Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konferencja i warsztaty "InnovaConcrete: Ochrona zabytków betonowych z początku XX wieku"

Zapraszamy Członków DOIIB na otwartą Konferencję i warsztaty „InnovaConcrete: Ochrona zabytków betonowych z początku XX wieku”, które odbędą się w dniach 24-25 września 2019 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. 

Tematyka konferencji dotyczy między innymi: ochrony, konserwacji i badań zabytków betonowych, zarządzania obiektami zabytkowymi oraz społecznymi i ekonomicznymi czynnikami mającymi wpływ na utrzymanie zabytków betonowych. 

Konferencja i warsztaty są organizowane w związku z udziałem Hali Stulecia w międzynarodowym projekcie europejskim InnovaConcrete – http://www.innovaconcrete.eu – o pełnej nazwie: Innovative Materials and Techniques for the Conservation of the 20th Century Concrete – Based Cultural Heritage. W ramach projektu InnovaConcrete są badane, rozwijane i testowane nowoczesne materiały konserwatorskie służące ochronie historycznego betonu, takie jak impregnaty, konsolidanty, nanoinhibitory stali, hydrofobizatory, żele czyszczące, bioenzymy wspomagające samoleczenie się zniszczonej powierzchni betonowej.

Projekt InnovaConrete jest współtworzony przez interdyscyplinarny zespół partnerów odpowiedzialnych między innymi za badania naukowe materiałów budowlanych w obszarze symulacji numerycznych, badań laboratoryjnych i zastosowań in – situ. Weryfikacja skuteczności zastosowań badanych i rozwijanych materiałów będzie się odbywać na obiektach referencyjnych projektu takich jak: rzeźby Eduardo Chillida w Hiszpanii, Wieże Pamięci we Włoszech, Stacja Arseniusza Romanowicza w Warszawie oraz Hala Stulecia we Wrocławiu.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydarzenia, program, mapa ze wskazaniem miejsca konferencji oraz kontakt można znaleźć na stronie internetowej: http://www.innovaconcrete.eu/innovaconcrete-wroclaw-workshop/

Z uwagi na to, że konferencja i warsztaty są organizowane w ramach Projektu InnovaConcrete wstęp jest wolny, a całe wydarzenie jest finansowane z programu Horyzont 2020. Prezentacje będą w języku polskim i angielskim, a dla uczestników będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne. O udziale w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

Rejestracja (w dwóch językach – polskim i angielskim) jest dostępna na stronie internetowej: https://innovaconcrete.conrego.pl/