Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA DLA INŻYNIERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BUDOWLANYCH W KALININGRADZIE

Konsulat Generalny RP zaprasza na Konferencję  „Polska- Rosja: Od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej”, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 r. w Kaliningradzie (Rosja). Konferencja będzie poświęcona możliwościom współpracy polskich i rosyjskich firm w przygotowaniu obiektów sportowych, a także realizacji innych projektów infrastrukturalnych w Kaliningradzie, związanych z przygotowaniem miasta do MŚ-2018.
Program Konferencji oraz warunki uczestnictwa w załączonym pliku.