Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA BUDOSKOP (24.09.2015)

Zapraszamy Członków DOIIB na konferencję “Budoskop – Warsztat Profesjonalisty Efektywność Energetyczna”, która odbędzie się 24 WRZEŚNIA 2015 (CZWARTEK) w Silver Tower Ibis Styles Conference Centre ul. Plac Konstytucji 3 Maja nr 3, we Wrocławiu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00, planowane zakończenie godz. 15:00.
Program konferencji obejmuje m.in.:
Mapa dobrej Architektury
– Optymalne i efektywne zarządzanie energią przy projektowaniu systemów audiowizualnych, multiroom, zarządzania salami oraz oświetleniem.
Optymalne i efektywne zarządzanie energią przy projektowaniu podstawowych instalacji w budynkach tj. grzewczych, wentylacji i sanitarnych.
– „Czarny tak chłodny jak biały”- Alesta® Cool pozwala obniżyć temperaturę powierzchni malowanych proszkowo oraz gwiazdy najnowszej kolekcji Axalta.
Efektywność energetyczna w praktyce. Obraz rynku rozwiązań wybieranych przez inwestorów indywidualnych.
– Nowoczesne przegrody budowlane w obiektach energooszczędnych i pasywnych.
Wpływ technologii energooszczędnych na ceny obiektów budowlanych – analiza na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD
– Zwiedzanie Silver Tower Centre
Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do rejestracji na bezpłatny udział w konferencji
pod numerem tel.:  22 532 14 31 lub e-mail: konferencje@infoinwest.pl