Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KOLEDZY MOSTOWCY CHCĄ ODBUDOWAĆ POMNIK ŚW. JANA NEPOMUCENA W BARDZIE ŚL.

Związek Mostowców RP Oddział Dolnośląski zainicjował niezwykłe przedsięwzięcie, którym jest odbudowa pomnika patrona mostowców św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie Śląskim. Koszt odbudowy pomnika to kwota ok. 40 000 zł. Planowany jest w tym roku zakup piaskowca w kamieniołomie w Radkowie (koszt ok. 8 000 – 10 000 zł). W 2017 roku przy wsparciu Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia wykonana ma być rzeźba, a uroczyste zakończenie odbudowy pomnika ma nastąpić 18 maja 2018 roku w dniu patrona mostowców – św. Jana Nepomucena.

Odbudowa pomnika realizowana jest ze składek i darowizn, stąd inicjatorzy tego przedsięwzięcia liczą na wsparcie inżynierów budownictwa i ich przyjaciół w postaci nawet symbolicznych wpłat na konto ZMRP Oddział Dolnośląski, które zamieszczone jest na dołączonej cegiełce.  Lista wszystkich osób (lub firm), które udziela finansowego wsparcia tej odbudowie zostanie wmurowana w cokół pomnika.

Razem z kolegami mostowcami liczymy na szeroki odzew inżynierów budownictwa na tę prośbę.