Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

JEST PROJEKT USTAWY O ARCHITEKTACH, INŻYNIERACH BUDOWNICTWA I URBANISTACH

Na stronach Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury zamieszczono informację o rozpoczęciu konsultacji publicznych dot. min. “Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach”  (http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797955-p_1.htm). Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa została razem z innymi 248 podmiotami zaproszona do zaopiniowania projektu ustawy w terminie do 22 września 2017 r.   

Prosimy członków DOIIB o uważne przeczytanie załączonych materiałów (pliki pdf) i nadsyłanie do biura izby (dos@dos.piib.org.pl) uwag do projektu ustawy i przepisów wprowadzających do dnia 11 września 2017 r. Po tym terminie Zespół Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB będzie przygotowywał końcową wersję opinii dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.