Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Jak zautomatyzować proces projektowania w projektach infrastrukturalnych i kubaturowych

Informujemy o interesującym szkoleniu on-line w dniu 26 lipca 2023 r. w godz. 11.00-13.15

Link do rejestracji