Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IV OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACKIEJ OIIB W MARSZU NA ORIENTACJĘ (18.08.2023)

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w IV  Mistrzostwach Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Marszu na Orientację, który odbędzie się w Bieszczadach (miejscowość Muczne), w dniu 18.08.2023 r.  

W Mistrzostwach mogą wziąć udział 2-osobowe drużyny, zgłoszone przez Okręgową Izbę. Drużyna może się składać tylko z osób będących czynnymi członkami Izby.

Chętnych do udziału w Mistrzostwach czynnych członków DOIIB prosimy
o zgłoszenia (z opisem „dorobku” w marszach na orientację) na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl. do dnia 07.07.2023 r.

Spośród zgłoszonych osób zostanie wybrana reprezentacja DOIIB.

Szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw znajdują się na stronie internetowej: https://inzynier.rzeszow.pl/index.php?&sRC=N&pageTarget=article&AIndex=MMARSZ23&menId=93&mId=287&sMId=570