Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IV MISTRZOSTWA BUDOWLANYCH I ARCHITEKTÓW W BIEGU NA 10 KM WOKÓŁ JASNEJ GÓRY

Zachęcamy naszych członków do udziału w IV Mistrzostwach Budowlanych i Architektów w biegu na 10 km, który organizowany jest w dniu 5 kwietnia 2014 r. przez kolegów ze Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz  PZITB O/Częstochowa w ramach 6 Biegu Częstochowskiego. Patronat nad biegiem objął m.in. Przeor Klasztoru na Jasnej Górze oraz Prezydent Częstochowy, a jego trasa przebiega wokół Jasnej Góry. Więcej informacji o biegu znaleźć można na stronie internetowej:   http://www.slk.piib.org.pl/index.php/aktualnosci/aktualnosci-spotkania-czlonkowskie .

Prosimy o indywidualne zgłaszanie się chętnych do udziału w tym biegu do jego organizatora i poinformowanie biura DOIIB o takim zgłoszeniu  do dnia 25 marca 2014 r. , gdyż w przypadku zebrania kilkuosobowej reprezentacji DOIIB będzie możliwość zorganizowania wspólnego wyjazdu z Wrocławia.