Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Inżynierowie DOIIB w mediach

Marek Kaliński i Rafał Zarzycki – „Fakty o poranku” 22.09.2021r.
Janusz Szczepański i Rafał Zarzycki – „Rozmowa Echo24” 21.09.2021r.
Janusz Szczepański i Rafał Zarzycki w Radio RAM 21.09.2021r.