Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

INŻYNIER BUDOWNICTWA W PROCESIE INWESTYCYJNYM

W ramach obchodów X-lecia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się kolejne ważne spotkanie szkoleniowe inżynierów budownictwa, architektów i innych uczestników procesów inwestycyjnych.   
To seminarium szkoleniowe pt. „Inżynier Budownictwa w Procesie Inwestycyjnym” odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. w Auli Politechniki Wrocławskiej i jest organizowanie przez DOIIB oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej przy współpracy Wydziału  Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przedsięwzięciu patronuje Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Spotkanie, w którym zapowiedziały czynny udział firmy związane z branżą budowlaną, adresowane jest nie tylko do członków Izby, ale do całego środowiska inżynierów budownictwa, inżynierów architektów oraz studentów. Szczególne znaczenie będzie miała otwarta dyskusja panelowa, dotycząca inwestorskiego toru przeszkód, w której będą uczestniczyć zaproszeni goście reprezentujący inwestorów, organy i instytucje związane z wydawaniem decyzji, uzgodnień i opinii w procesie budowlanym.
Mamy nadzieję, że Aula Politechniki Wrocławskiej będzie wypełniona po brzegi, a wszyscy uczestnicy seminarium będą zadowoleni z jego przebiegu.
Szczegółowy program i warunki uczestnictwa znajduje się w zakładce Szkolenia i konferencje.