Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 15.01.2018r. (poniedziałek) BIURA IZBY BĘDĄ CZYNNE DO GODZ. 14.00