Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNĄ PROGEOTECH2024 „PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY”, WARSZAWA, 2-3 LIPCA 2024 R.

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedra Geotechniki Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na III Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech2024 „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”. Konferencja odbędzie się w dniach 02-03 lipca 2024 r. w Warszawie. Obrady odbędą się w Centrum Wodnym – Kampus SGGW w Warszawie.

Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji http://kg.sggw.edu.pl/progeotech2024