Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

II POLSKO-EMIRACKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „INŻYNIERIA W METROPOLIACH”  (Wrocław, 14-16.09.2023 r.)

W imieniu organizatorów:  Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii oraz Wrocławskiej Rady FSNT NOT zapraszamy członków DOIIB do udziału w II Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Inżynieria w Metropoliach”, która odbędzie się w dniach 14-16 września 2023 r. w Domu Technika Not we Wrocławiu.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników oraz wymiana doświadczeń z realizacji przedsięwzięć inżynieryjnych w krajach Zjednoczonych Emiratów Arabskich realizowanych przez polskich inżynierów działających w Wielkiej Brytanii.

Informacja o konferencji znajduje się na stronie internetowej Wrocławskiej Rady FSNT NOT: https://www.not.pl/ii-konferencja-naukowo-techniczna-polsko-emiracka-inzynieria-w-metropoliach-3/  oraz na Facebook (FB/not Wrocław).

W pliku do pobrania program konferencji.