Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IGLICA PRZY HALI STULECIA POŁOŻONA

Dwa dni (22 i 23 sierpnia 2016 r.) trwały intensywne prace związane z przygotowaniem sprzętu i urządzeń montażowych oraz samej konstrukcji iglicy do położenia jej w poziomie na specjalnych podporach. O godz. 18.10 we wtorek 23 sierpnia dwa duże dźwigi rozpoczęły proces wychylania iglicy z pionu i przez powolny obrót na łożyskach jej dwóch podpór doprowadzono te stalową konstrukcje do poziomego położenia na kilku podporach, usytuowanych w kierunku ulicy Wystawowej. Iglica, która została wzniesiona w 1948 r z okazji Wystawy Ziem Odzyskanych, ma obecnie wysokość 90,3 m. Przez najbliższe 6 tygodni zostanie ona poddana renowacji powłok antykorozyjnych, a kolor powłoki malarskiej uzgodniony będzie z konserwatorem zabytków. Podniesienie iglicy do pionu będzie równie ciekawym przedsięwzięciem, jak położenie jej do poziomu. Zainteresowanie wrocławian, turystów oraz mediów tą operacją było olbrzymie. Często widać było wśród przedstawicieli mediów zniecierpliwienie przedłużającymi się pracami przygotowawczymi, które jednak musiały być przeprowadzone niezwykle starannie i precyzyjnie, aby zabytkowa iglica nie doznała najmniejszego uszkodzenia. Pośpiech nie był w tym przypadku wskazany.

 

W tej ciekawej operacji montażowej brali udział wyjątkowi specjaliści, szczególnie bardzo sprawni alpiniści, operatorzy 3 dźwigów i 2 wciągarek oraz doświadczeni inżynierowie, w tym kierownik budowy inż. Marek Kaliński (członek Prezydium Rady DOIIB), któremu składamy serdeczne gratulacje za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie trudnej i nietypowej operacji montażowej.