Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GALA INŻYNIERSKA 2023 JUŻ ZA NAMI!

Gala Inżynierska 2023 zorganizowana została w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa. Uroczystość odbyła się w sobotę, 14 października 2023 r.  w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu przy.  Przybyło wielu zaproszonych gości oraz członków i sympatyków naszej Izby. Wśród gości byli reprezentanci władz państwowych i samorządowych, wrocławskich uczelni, stowarzyszeń technicznych, organizacji zawodowych, w tym przedstawiciele PIIB oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa a także przedstawiciele przedsiębiorców budowlanych.

Galę zaszczycili swoją obecnością między innymi: Bogusław Szpytma, Wicewojewoda Dolnośląski, Magdalena Wankowska, Dyrektor Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia reprezentująca Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka,  Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB.

Zebranych przywitał Janusz Szczepański, przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB. W swoim wystąpieniu podkreślił wielki, pozytywny wkład inżynierów i techników budownictwa w kształtowanie naszego otoczenia. Zaznaczył, że jest to ciężka praca, biorąc pod uwagę obowiązki prawne i faktyczne warunki jej wykonywania, ale przynosząca ogromną satysfakcję. Zwrócił uwagę, że coraz mniej młodych ludzi podejmuje studia na kierunkach związanych z budownictwem, bo nie chce brać na siebie tak wielkiej odpowiedzialności jaka wiąże się z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wspomniał o konieczności dostosowania się do postępującej w szybkim tempie cyfryzacji procesu budowlanego i trwających w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa pracach związanych z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów obejmującego również izby okręgowe. Podziękował wszystkim uczestnikom Gali za przybycie i przekazał zebranym życzenia sukcesów w pracy zawodowej, zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.

Przemawiali również niektórzy spośród zaproszonych gości. Wszyscy podkreślali wielką rolę i zadania samorządu zawodowego jako reprezentanta interesów inżynierów budownictwa oraz życzyli Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa wielu sukcesów w dalszej działalności.

Gala była okazją, by osobom zasłużonym dla dolnośląskiego budownictwa wręczyć nadawane przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Honorowe Odznaki PIIB. Złotą odznakę otrzymał Jerzy Pawul, a srebrne – Anna Stelmach, Henryk Chocimski i Bartłomiej Surowski. Odznaczenia wręczył Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB w towarzystwie Janusza Szczepańskiego, przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB.

W tym roku Okręgowa Rada DOIIB w sposób szczególny – przyznając medal „Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” – wyróżniła osoby niebędące członkami Izby, których działalność w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju Izby.

Medalem „Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” zostali wyróżnieni: Matthias Krebs, przewodniczący Brandenburskiej Izby Inżynierów za wybitny wkład w kształtowanie relacji i współpracy pomiędzy Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Brandenburską Izbą Inżynierów oraz Beata Gancarz-Skrobotowicz i Mirosław Skrobotowicz za wybitny wkład w powstanie i funkcjonowanie telewizji internetowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – TVDOIIB. Telewizja Internetowa DOIIB wystartowała oficjalnie w grudniu 2015 roku i od tego czasu towarzyszy wszystkim najważniejszym  wydarzeniom Izby, a przede wszystkim stanowi istotny element systemu doskonalenia zawodowego naszych inżynierów. Tego typu formę podnoszenia kwalifikacji DOIIB zastosowała jako pierwsza izba okręgowa w kraju.

Ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników, organizowanego przez DOIIB już po raz trzynasty konkursu INŻYNIER ROKU. Werdykt kapituły przedstawił jej przewodniczący – Andrzej Kudła.

Tytuł INŻYNIERA ROKU 2022 oraz główną nagrodę w kategorii KIEROWNIK BUDOWY otrzymała Ewa Kruszyna za realizację zadania „Baza serwisowa dla samochodów ciężarowych, budynek biurowy, hotel i centrum szkoleniowe, ul. Transportowa 1 Żarska Wieś”.

Tytuł INŻYNIERA ROKU 2022 oraz główną nagrodę w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO otrzymał Piotr Zwoździak za nadzór inwestorski nad inwestycją „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku poszpitalnego z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. K. Pułaskiego 2-4-6 we Wrocławiu”.

Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienia.

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY wyróżnienie otrzymali: Sylwester Robacki za realizację zadania „Dom studencki z usługami, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu ul. Sienkiewicza 18-22 we Wrocławiu” oraz Maciej Rozenbajgier za realizację zadania „Przebudowa budynku dawnego magazynu portowego, na funkcję usługowo-handlowo-biurową oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem w przyziemiu oraz częścią biurową przy ul. Księcia Witolda 46, 46a-j, 48, 48a-l, 50, 50a-c, 52, 54, 54a-b we Wrocławiu”.

 W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO wyróżnienie otrzymali: Dawid Moszowski za nadzór inwestorski nad inwestycją ”Cztery zbiorniki retencyjne z pompownią i infrastrukturą towarzyszącą, służące do okresowego przetrzymywania nadmiaru ścieków w czasie intensywnych opadów oraz do sedymentacji zawiesin i części stałych, ul. Długa 67 we Wrocławiu” oraz zespół inspektorów pod kierunkiem Wojciecha Krzaczka w składzie: Krzysztof Krzyżański i Piotr Kozicki za nadzór inwestorski nad inwestycją „Dom studencki z usługami, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową , garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu ul. Sienkiewicza 18-22 we Wrocławiu”.

Na Gali wręczono także nagrody zwycięzcom konkursu „Dolnośląska Budowa Roku” organizowanego przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Uroczystość zakończył koncert Acoustic Trio Robert Janowski. Po koncercie w holu Akademii Sztuk Teatralnych odbyło się spotkanie towarzyskie.

Relacja z Gali Inżynierskiej została zarejestrowana przez Telewizję DOIIB i wkrótce będzie można ją obejrzeć na stronie TVDOIIB.