Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GALA INŻYNIERSKA 2019

Zapraszamy Członków DOIIB do wzięcia udziału  w GALI INŻYNIERSKIEJ 2019, organizowanej przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 2019.  

 

Uroczystość odbędzie się w piątek 13 września 2019 r. o godz. 16:30 w Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu. 

 

W programie uroczystości przewidziano między innymi wręczenie odznaczeń, wręczenie nagród w konkursie „Inżynier Roku 2018” oraz w konkursie „Dolnośląska Budowa Roku 2018”. Zwieńczeniem uroczystości ok. godz. 18.00 będzie koncert Orkiestry Filharmonii Uniwersyteckiej we Wrocławiu pod kierunkiem artysztycznym Viktora Kuznetsova. Po koncercie odbędzie sięspotkanie towarzyskie w foyer teatru. 

 

Prosimy o zgłaszanie zamiaru wzięcia udziału w uroczystości  do biura DOIIB tylko pocztą elektroniczną na adres: dos@dos.piib.org.pl  do dnia 31.08.2019 r. 

 

O otrzymaniu zaproszenia na Galę decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Zaproszenia prześlemy droga mailową (na adresy, z których wysłano zgłoszenia) do 4.09.2019 r.