Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

FORUM PRAKTYK BRANŻOWYCH

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza na forum praktyk branżowych udostępnione pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/forum-praktyk-branzowych  .

 

FORUM PRAKTYK BRANŻOWYCH to miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i pogłębiania kompetencji w zakresie specjalistycznych zamówień branżowych. W zasobach Forum przewidziano m.in.:

– praktyczne przykłady branżowe,

– wskazania ich zastosowania,

– zapisy SIWZ dotyczące specjalistycznych zamówień.

 

Urząd Zamówień Publicznych zachęca do współtworzenia Forum i przesyłania przykładów dobrych praktyk branżowych na adres: praktyki_branzowe@uzp.gov.pl