Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

FORUM INŻYNIERÓW PRZYSZŁOŚCI (12-15.03.2020, WROCŁAW)

W imieniu organizatora: Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zapraszamy członków DOIIB do udziału w Forum Inżynierów Przyszłości, które będzie miejscem do rozmowy o przyszłości absolwentów szkół wyższych, potrzebach rynku pracy i sytuacji w uczelniach, kształcących przyszłą wykwalifikowaną kadrę. Organizatorom Forum zależy na zachęceniu młodych ludzi oraz przedstawicieli uczelni do takich działań, które będą wpisywały się w potrzeby rynku z uwzględnieniem najnowszych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz na wspólnym zastanowieniu się co jeszcze nas czeka w dobie IV-tej rewolucji przemysłowej.

 

Wystąpienia zaproszonych gości, warsztaty, szkolenia i panele dyskusyjne, które odbędą się w trakcie konferencji, poruszać będą następujące tematy:
   przemysł 4.0
   przedsiębiorczość
   działalność studencka i społeczna
   rozwój osobisty

 

Forum Inżynierów Przyszłości będzie miało miejsce w Domu Technika NOT, we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74, w dniach 12-15.03.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Forum, odpłatności i zgłaszania udziału znajdują się na stronie internetowej: https://fip.not.pl/

Przypominamy ponadto, że członkowie DOIIB mogą skorzystać z dofinansowania udziału w szkoleniach, konferencjach itp. do kwoty 600 zł rocznie. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania znajdują się na naszej stronie internetowej: https://www.dos.piib.org.pl/informacje-ogolne5