Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA BUDOWNICTWA W DOIIB – PODSUMOWANIE

Za nami kolejna – II edycja – ogólnopolskiej akcji Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w ramach tej akcji zorganizowała bezpłatne konsultacje dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej porady podczas targów mieszkaniowych na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu w dniach 3-4 września 2022 r. Podczas Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w DOIIB:

  • bezpłatnych porad udzielało 10 konsultantów,
  • główne tematy podejmowane podczas konsultacji: zmiany istotne/nieistotne podczas budowy domu, procedura zawiadomienia o zakończeniu budowy, procedura odbioru budynku mieszkalnego, problematyka zapewnienia dojazdu do działki budowlanej, formalności niezbędne podczas przebudowy obiektu, zapewnienie mediów, włączenie do drogi publicznej, zabudowa w bliskiej odległości od linii wysokiego napięcia, problematyka prawna i wiele innych,
  • zainteresowani mogli również wysłuchać wykładu mgr inż. Rafała Zarzyckiego: „Czym jest projekt budowlany i jego trzeci element – projekt techniczny – w procedurze budowy mieszkań i budynków jednorodzinnych?

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie. Liczymy na kolejne edycje Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa i Państwa obecność !

Pragniemy wyrazić szczególne podziękowania dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia oraz dla Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego za wsparcie i pomoc w organizacji wydarzenia.

Podziękowania dla Pani Jolanty Wójtowicz z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia oraz dla Pani Urszuli Fertlińskiej- Jaworskiej z Wydziału Architektury i Budownictwa.

Naszymi konsultantami byli również:

Pani Danuta Paginowska, Pani Agata Waszkiewicz, Pan Gilbert Okulicz-Kozaryn, Pan Michał Puc, Pan Rafał Zarzycki, Pan Piotr Kowalski, Pan Marek Kaliński oraz Pan Kamil Kozik.

Dziękujemy Gminie Kąty Wrocławskie oraz Gminie Jordanów Śląski za udostępnienie na swoich stronach internetowych informacji o wydarzeniu!

Patronat honorowy nad akcją sprawują: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Patronami medialnymi wydarzenia są Dziennik Gazeta Prawna, MURATOR, Inżynier budownictwa, Onet.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego z akcji oraz do przesłuchania audycji radiowej.

Radio Wrocław:

Adrian Ciejak i Rafał Zarzycki u Małgorzaty Majeran – Kokott

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/123007/Reakcja24-Prawo-budowlane-POSLUCHAJ

Radio RAM:

Rafał Zarzycki w audycji “Więcej Wrocławia” u redaktora Maciej Przestalskiego

https://drive.google.com/file/d/1foPOtyHQ2WHsjrfNTiPi_1WX2FTbyFkn/view?usp=sharing ,

Nagranie zrealizowane przez TV DOIIB:

https://tvdoiib.pl/dzien-otwarty-inzyniera-budownictwa-2022-na-dolnym-slasku/