Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DRUŻYNA ROWEROWA DOIIB – UZUPEŁNIENIE SKŁADU NA ROK 2024

Zapraszamy członków DOIIB –  pasjonatów maratonów rowerowych MTB  – do zgłaszania swoich kandydatur do Drużyny Rowerowej DOIIB. Każdy członek Drużyny (Zawodnik Zwyczajny) zobowiązany jest do minimum 3 startów w maratonach MTB cyklu Bikemaraton (opłaty startowe dofinansowuje DOIIB w maksymalnej ilości do 8 startów/zawodnika).

Zgłoszenia przyjmujemy do 03.03.2024 r. na adres email: dos@dos.piib.org.pl.

W zgłoszeniu należy opisać swoje osiągnięcia w kolarstwie/turystyce MTB  lub krótką informację/notę o motywacji  do startów w Drużynie  oraz podać numer członkowski. Spośród przesłanych zgłoszeń wybierzemy osoby do uzupełnienia składu Drużyny.

Docelowy skład Drużyny to 24 zawodników/członków DOIIB.

Do obsadzenia są 4 miejsca. Zapraszamy serdecznie Panie i Panów inżynierów.

Informujemy jednocześnie, że członkowie Drużyny startujący w sezonie 2023, pozostają członkami Drużyny w sezonie 2024 pod warunkiem złożenia aktualnej Deklaracji startowej. W załączeniu regulamin Drużyny.