Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DOLNOŚLĄSKI BAL BUDOWNICTWA

DOLNOŚLĄSKI BAL BUDOWNICTWA

organizowany przez
Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

 

Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Przyjaciele Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W imieniu Rady DOIIB mam zaszczyt zaprosić Was na Karnawałowy Bal naszego środowiska. Zapraszam wszystkich Członków Izby oraz Członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, współpracujących z naszą Izbą. Mam nadzieję, że zaproszenia przyjmą także przedstawiciele Izby Architektów i Izby Urbanistów, goście ze współpracujących z nami innych Izb Inżynierów Budownictwa. oraz  stali uczestnicy naszych spotkań inżynierskich z ramienia PINB, WINB oraz Starostw Powiatowych i Urzędu Marszałkowskiego.

Termin Balu: 5.02.2011 r. (sobota), godz. 20 – 3.00
Miejsce Balu: Karczma Polska przy Placu Hirszfelda 14H we Wrocławiu,
Przewidywany koszt zaproszenia: 160 zł za osobę (320 zł od pary),
Noclegi: cześć noclegów zapewni Karczma Polska w rejonie dzielnicy Gaj (100 zł za pokój 2-osobowy wraz z dowozem busem) – rezerwacja i opłata indywidualna tel. 501 481 813 – Pan Artur Ćwiklik.
Wstępne zgłoszenia:  e-mail: szkolenia.dos@piib.org.pl, tel. 71 337 62 56,  71 337 62 30   do dnia 4.01.2011 (decyduje kolejność zgłoszeń),
Zakup zaproszeń:  w dniach 10 – 24.01.2010 r. 
Informacje o sposobie zakupu zaproszeń na stronie: www.dos.piib.org.pl  w styczniu 2011 r.

Bal będzie miał znakomitą oprawę muzyczną  i nie zabraknie na nim różnych miłych atrakcji. 

Proszę o szybkie i konkretne deklaracje chęci wzięcia udziału w Balu.

Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB