Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DOIIB NA XXVIII MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH BUDOWNICTWA TARBUD 2014

W dniach od 28 – 30 marca we wrocławskiej Hali Stulecia odbywały się XXVIII Międzynarodowe Targi Budownictwa TARBUD 2014. Kolejny raz Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w tych Targach, biorąc czynny udział w ich uroczystym otwarciu oraz prezentując cykl wykładów, adresowanych zarówno do osób odwiedzających Targi, jak też do wszystkich członków Izby. Podczas ceremonii otwarcia wystąpili m.in. Wojewoda Dolnośląski – Tomasz Smolarz, Vice Prezydent Wrocławia – Adam Grehl, Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała oraz Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej – Jerzy Hoła. Przewodniczący Rady DOIIB w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Targów Budownictwa dla rozwoju branży budowlanej oraz wskazał na najważniejsze problemy tej branży. Zaproponował także, aby w przyszłorocznej edycji Targów zorganizować we współpracy z DOIIB towarzyszący Targom panel dyskusyjny, poświęcony najważniejszym problemom i barierom (w tym prawnym) utrudniającym rozwój branży budowlanej w Polsce. Przygotowane pod egida DOIIB prezentacje w sali konferencyjnej dotyczyły realizacji kilku znaczących obiektów budowlanych. Mgr inż. arch. Zbigniew Maćków przedstawił Green Day – biuro XXI wieku we Wrocławiu, dr inż. Robert Wardęga, mgr inż. Krzysztof Pastuszek oraz mgr inż. Piotr Zwoździak prezentowali nowe obiekty Politechniki Wrocławskiej (kolejka linowa Polinka, Geocentrum i Biblioteka), a mgr inż. arch. Anna Kościuk i mgr inż. Krzysztof Sebastjan zapoznali zebranych ze zrealizowanymi pracami, polegającymi na przebudowie i rozbudowie budynku LETIA BUSINESS CENTER w Legnicy. W drugiej części wykładów zainteresowani mogli zdobyć podstawowe informacje o planowanych zmianach w ustawie Prawo budowlane, które przedstawił mgr inż. arch. Jacek Miller. Pani mgr inż. Maria Tomaszewska-Pestka z firmy Ergo Hestia S.A. zapoznała zebranych z problematyką ubezpieczeń budowlanych. Po wykładach był jeszcze czas, żeby zwiedzić ekspozycje targowe i podyskutować o bieżących problemach branży budowlanej. Przedstawiciele Prezydium Rady DOIIB wzięli udział w uroczystym bankiecie w dniu 29 marca, podczas którego podsumowano MTB TARBUD 2014, wręczono nagrody i wyróżnienia wystawcom, prezentowanych przez nich wyrobom oraz technologiom budowlanym.  
Mamy nadzieję, że zgromadzeni słuchacze wszystkich wykładów przyjęli je z zainteresowaniem i odnieśli różnorakie korzyści. Chcemy też, aby w następnej edycji targów w roku 2014 DOIIB zaprezentował osiągnięcia dolnośląskich inżynierów budownictwa w równie dobry sposób.
Za niezwykle sprawne przygotowanie udziału DOIIB w Targach szczególne podziękowania należą się Pani mgr inż. Grażynie Kaczyńskiej – członkini Prezydium Rady DOIIB.