Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

CZY PROJEKTANT ZMUSZANY JEST DO USUWANIA Z PROJEKTU BRANŻY INSTALACYJNEJ?

Do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa docierają sygnały o żądaniach niektórych organów architektoniczno-budowlanych niezamieszczania lub usuwania z projektów architektoniczno-budowlanych tych części, które dotyczą instalacji wewnętrznych.

 

Prezes PIIB Pan Andrzej Roch Dobrucki prosi wszystkich członków izby o pilne imienne zgłaszanie takich przypadków do biura PIIB lub do biura izb okręgowych.


W załączeniu pismo Prezesa PIIB.