Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

CZŁONKOWIE DOIIB KANDYDUJĄ W WYBORACH PARLAMENTARNYCH

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 25 października 2015 r., kandydują do Sejmu RP następujący członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
– Pani mgr Grażyna Musiał – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB
– Pan mgr inż. Piotr Zwoździak – Rzecznik Prasowy DOIIB oraz członek Prezydium Okręgowej Rady DOIIB

– Sławomir Pytel

– Dariusz Ladra

 

Jeśli inni członkowie DOIIB, kandydujący w wyborach parlamentarnych 2015, zgłoszą do biura DOIIB fakt swojego kandydowania, to dopiszemy ich do prezentowanej wyżej listy kandydatów na ich osobiste życzenie.