Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

CZAS WYBORÓW – INŻYNIEROWIE MAJĄ GŁOS

Aby nasz głos – głos samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – był właściwie słyszany i rozumiany bardzo ważne jest, aby w Parlamencie zasiadały osoby, które znają nasza branżę. Prawie w każdym okręgu wyborczym jest jakiś kandydat, który reprezentuje jeden z zawodów:

  • inżynier budownictwa,
  • inżynier elektryk (instalacji elektrycznych),
  • inżynier sanitarny (instalacji sanitarnych),
  • inżynier środowiska,
  • inżynier budowy dróg,
  • inżynier budowy mostów
  • technik budowlany (technik budownictwa)
  • technik budowy dróg i mostów
  • kierownik budowy

lub ewentualnie zawód związany z budownictwem np. geodeta, inżynier geodeta, inżynier transportu, inżynier środowiska, inżynier transportu, inżynier gospodarki przestrzennej, kosztorysant budowlany, budowlaniec, przedsiębiorca budowlany, kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego, pracownik budowlany, mgr inż. budownictwa.

Aby twój głos miał znaczenie – głosuj na przedstawiciela branży budowlanej – wejdź na stronę:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/kandydaci

wybierz swój okręg w wyborach do Sejmu i Senatu, wpisz w pole wyszukiwania słowo kluczowe „inż”, „budow” i wybierz odpowiedniego kandydata z listy.

Link do postu na Facebook PIIB:
https://www.facebook.com/PolskaIIB/posts/pfbid0gtrMahc7ggrFTnFGSGQEXV6ncsKLq86ptMdVkuLFGgW7VHE47y1qcz8x131q3t1hl

Zachęcamy również do zapoznania się z felietonem Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Czas wyborów – felieton Prezesa Krajowej Rady PIIB

W najbliższym miesiącu po raz kolejny będziemy mieć szansę zadecydować o􀎭naszej przyszłości. 15 października odbędą się wybory parlamentarne, do udziału w których serdecznie zachęcam. Polityka może żyć bez nas, ale my nie możemy żyć bez polityki, a w zasadzie bez jej wpływu na nasze życie. Kiedy więc słyszę sformułowania: ja jestem inżynierem, mnie sprawy polityczne nie interesują, ja jestem od budowania, a nie od politykowania – nie mogę wyjść z podziwu. Ta optyka musi się zmienić. Polityka dotyka nas wszystkich, i to nie tylko prywatnie, ale – co mnie osobiście bardziej interesuje – dotyka nas zawodowo……..”.

Pełny tekst felietonu znajduje się pod linkiem: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/5248-czas-wyborow-felieton-prezesa-krajowej-rady-piib