Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BYLIŚMY NA WALNYM ZJEŹDZIE IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W HRADEC KRALOVE

W dniu 8 stycznia 2013 r. odbył się kolejny walny zjazd Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa (ČKAIT) Okręgu kralowohradeckiego. W obradach zjazdu uczestniczyła w charakterze gości dwuosobowa delegacja DOIIB – wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pawłowski i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Ficner. Obecny był także przewodniczący Czeskiej Izby z Pragi inż. Pavel Křeček, przedstawiciele izb z sąsiednich okręgów oraz inni goście. Z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa z okręgu Hradec Kralove od wielu lat łączą DOIIB bardzo dobre więzi przyjaźni i współpracy. Podczas obrad zjazdu nasza koleżanka Anna Ficner, od ponad dwudziestu lat współpracująca z inżynierami z Hradec Kralove, została uhonorowana medalem 20-lecia Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa. Obrady zjazdu były przeprowadzone niezwykle sprawnie i trwały niespełna 3 godziny. W tym czasie zostało przedstawione sprawozdanie, w którym przewodniczący Izby – inż. Milan Havlišta – omówił działania izby w roku 2012 oraz zamierzenia na nadchodzący okres. Wybrano też delegatów na zjazd krajowy, wręczono nagrody wyróżnionym przez Izbę studentom oraz dyskutowano nad bieżącymi problemami, które są podobne, jak w środowisku polskich inżynierów budownictwa.