Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

“Budownictwo bez kompleksów i granic” Dubai Abu Dhabi,edycja 4 – 24.02-03.03.2024

Odbyły się kolejne warsztaty dla polskich inżynierów w ramach Akademii Technicznej Association of Polish Engineers in Great Britain jako element współpracy transgranicznej z Polskimi Izbami Inżynierów Budownictwa oraz Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych (EFPSNT).
Wyjazd do Dubaju był bardzo pracowitym czasem od 8.00 do 21.00 przez pierwsze 4 dni.
Czas po 21.00 grupa spędziła na rozmowach towarzyskich na temat pracy i przedstawianiu własnych działań w branżach. Inżynierowie biorący udział w warsztatach pochodzili z Warszawy, Londynu, Wiednia, Zurychu i Katowic. Pełny program został zrealizowany. Grupa Inżynierów została zaproszona 28.02.2024 do Ajman University na Forum: ‘’Zrównoważona Edukacja’’ mająca na celu równość w dostępie do edukacji oraz zindywidualizowanie nauczania w oparciu o unikalne potrzeby każdego studenta.

 Podtematem było 3. Międzynarodowe Forum Edukacji i Zdrowia Psychicznego (IFEMH), tak ważnego elementu w edukacji we współczesnym świecie, bo stres i zarządzanie stresem jest elementem naszego życia a nie powodem do depresji. Grupa została zaproszona przez dr Nahlę Al. Qassimi, dziekana ds. Studenckich z Biura Wicekanclerza ds. akademickich, przewodniczącą  IFEMH 2024 i wice Prezydenta  Stowarzyszenia Inżynierów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Society of Engineers in UAE).

Jednym z głównych mówców była Teresa Bilińska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii w temacie “Motywacja kobiet w STEM. Kobiety na rynku międzynarodowym” (STEM znaczy Science/Nauka, Technology / Technologia, Engineering/Inżynieria, Maths/Matematyka).

Wystawa pt.’’Nowy sposób postrzegania i aktywizacji osób niepełnosprawnych’’ wskazywała jak fantastycznie można wykorzystać możliwości tych studentów, by przygotować ich do w pełni wartościowego życia.
Osoby te nazywane są w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako Ludzie Zdeterminowani a nie niepełnosprawni, co jest bardziej entuzjastycznym sposobem motywowania ich do aktywności i niezależności.

Członkowie Association of Engineers in Great Britain z BIM LAB London, jedni z najlepszych światowych  konsultantów poprowadzili wykład w College of Architecture temat “Virtuous Engineering & Architectural solutions in the use of BIM-Revit”. Otrzymaliśmy bardzo dobre opinie i gratulacje od Uniwersytetu. Niesamowita gościnność dr Nahli Al Qassimi i innych osób z Uniwersytetu dla naszej grupy pozostanie w naszych sercach na zawsze. Celem naszych warsztatów jest stworzenie mostów ponad granicami kulturowymi, narodowymi i religijnymi dla inżynierów pokazujących, że rynek międzynarodowy jest współczesną koniecznością. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Ajman i mediach społecznościowych oraz

 Engineering free from inhibitions and boundaries 4th edition Dubai/ Abu Dhabi 24.02-03.03.2024 | Association of Polish Engineers in Great Britain

Następne warsztaty  edycja 5 w dniach 16-24.11.2024.

Informację przygotowała: Teresa Bilińska