Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BUDOWLANE ABC – ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN STRONY

Uruchomiony w czerwcu 2018 r. portal BudowlaneABC.gov.pl  (Budowlane ABC – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Budowlane ABC – poradnik budowlany) powstał w ramach projektu pn. Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego, finansowanego z PO Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym założeniem portalu jest pokazanie często trudnych tematów związanych z budownictwem w sposób prosty.

Jednym z elementów jest wizualizacja budynków jednorodzinnego i wielorodzinnego, na której w sposób intuicyjny można sprawdzić wymaganą procedurę dla różnych robót i zamierzeń budowlanych (np. zmiana sposobu użytkowania czy wymiana okien i drzwi). Łącznie na budynkach znajduje się ok. 80 aktywnych punktów, pod którymi każdy użytkownik znajdzie odpowiedź na interesujące go kwestie związane z procesem budowlanym.

Ważną częścią portalu są również opisy procedur budowlanych, w których krok po kroku można dowiedzieć się o obowiązkach zarówno inwestora, jak i właściwego organu administracji.

Dzięki zamieszczonym na portalu wzorom wniosków związanych z procedurami budowlanymi oraz przykładom ich uzupełnień użytkownik nie tylko otrzyma interesujące go informacje, lecz również wsparcie przy rozpoczęciu samej procedury.

Treści zamieszczone na portalu przygotowano również dla specjalistów, takich jak architekci, inżynierowie budowlani, producenci i dystrybutorzy wyrobów budowlanych, studenci i absolwenci kierunków budowlanych czy też zarządcy nieruchomości.

W części poświęconej standardom dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami można znaleźć informacje na temat rekomendowanych rozwiązań w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Są zamieszczone po to, żeby uwrażliwić architektów, inżynierów budownictwa, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawców na potrzeby osób z rożnym rodzajem niepełnosprawności. To także pomoc w nauce dla studentów kierunków związanych z budownictwem, aby w przyszłości zasady „projektowania uniwersalnego” były ważną częścią ich warsztatu pracy.

Poradnik dotyczący wyrobów budowlanych skierowany jest przede wszystkim do podmiotów wprowadzających na rynek lub udostępniających na rynku wyroby budowlane – do producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów (sprzedawców).
W części dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków zamieszczono m.in. kalkulator uzyskiwanych współczynników przenikania ciepła (Uc), kalkulator kosztów ogrzewania oraz kalkulator możliwych oszczędności wynikających z zastosowania najpopularniejszych metod dociepleń. Jest też poradnik w zakresie charakterystyki energetycznej.

Portal zawiera też informacje o kwalifikacjach zawodowych w branży budowlanej. Omówiono w nim istotne kwestie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zawodów budowlanych w szkolnictwie zawodowym. Informacje te skierowane są przede wszystkim dla osób zainteresowanych karierą w budownictwie.